قلم از شمشیر نیرومند تر است

بانک کشاورزی شعبه لنده در خدمت همشهریان گرامی می باشد

دختر بابا تولدت مبارک

۱۳۸۹/۰۹/۲۹سر آغاز زندگی دختری است که پا بر دیده بابا نهاده و به این دنیای سراسر شور و شر قدم

نهاده خاک  قدمهایش را طوطیای چشمانم می کنم و از ته دل برایش آرزوی سعادت و خوشبختی دارم و

برای عاقبت به خیریش نام مقدس فاطمه را بر وی نهدم تا بتواند با توکل به خدای فاطمه ره رو راهش

باشد و میگویم دختر بابا  سیده فاطمه تولدت مبارک

این شعر از مهدی سهیلی را تقدیم میکنم به همه فرزندان ایران زمین

سهیل ای کودک در دانه ی من

چراغ تابناک خانه ی من

بگو بابا چطوره حال سرکار

صفا آورده ای مشتاق دیدار

سهیلم منتی بر ما نهادی

که پادردیده ی بابا نهادی

بتو گفتم :در اینجا پای مگذار

عنان مرکب خود را نگهدار

در این سامان بغیر از شور و شر نیست

شرافت جزبدست سیم و زر نیست

شرف هرگز خریداری ندارد

درستی هیچ بازاری ندارد

همه دام و دد یک سر دوگوشند

همه گندم نما و جوفروشند

عبادت جای خود بر ریا داد

صفا و راستگویی از مد افتاد

که اینجا پامنه کارت خراب است

مبین دریای دنیا را ...سراب است

ولی حرف پدر را ناشنیدی

زحوران بهشتی پا کشیدی

دگر اکنون نبود ملامت

مبارک مقدمت ُجانت سلامت

کنون دارم نصیحتهای چندی

بیا بشنو زبابا چند پندی

نخست آنکه با یاد خدا باش

زه راه دشمنان حق جدا باش

مرو هرگز ره ناپاک مردان

ز ناپاکان همیشه رو برگردان

اگر چه عیب باشد راستگویی

ولی خواهم جز این راهی نپویی

اگر چه دزد کارش روبراه است

ولی دزدی به کیش من گناه است

اگر دستت تهی باشد دل قوی دار

براه رشوه خواران پای مگذار

نصیحت میکنم تا زن نگیری

تو این قلاده بر گردن نگیری

تو که در خانه خود زن نداری

خبر از حال زار من نداری

نمی گویم که مامان تو بدخوست

اگریک زن نکو باشد فقط اوست

زن من بهترین زنهای دهر است

ولی با این همه زن عین زهر است

سهیلم هوش خود را تیز تر کن

ز ابلیسان آدم رو هزر کن

تو با ما بعد از اینها خوبتر باش

روان مادر و جان پدر باش

بود چشم امید ما بدستت

من و مادر فدای چشم مستت

 

 

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم دی ۱۳۸۹ساعت 22:58  توسط سیدمهدی خرمی  |